Výkup autobaterií za nejlepší ceny

Vykupujeme všechny typy autobaterií v jakémkoliv množství. Za vykupované autobaterie platíme okamžitě. Pro autodopravce, opravny automobilů a všechny, kteří dodají do výkupu větší množství autobaterií máme připraveny speciální zvýhodněné ceny a odvoz autobaterií zdarma.

Ekologické rizika při skladování starých autobaterií

Většina motoristů ví, že autobaterie nepatří mezi běžný odpad. Autobaterie sice nevyhazuje do odpadků, ale nechává použité a vyřazené autobaterie ležet v garážích či různých kůlnách. Zejména u starších autobaterií hrozí riziko úniku škodlivých kapalin do životního prostředí. Použitá vyřazená autobaterie patří do sběrného dvora, nebo ještě lépe do sběrných surovin. Výhodou odevzdání autobaterie do sběrny surovin je, že vám za autobaterii zaplatíme.

Sběr autobaterií a jejich ekologická likvidace

Společnost BOSKOVO vykoupené autobaterie nechá ekologicky zlikvidovat. Z autobaterií jsou odčerpány náplně a podle druhu jsou likvidovány, nebo recyklovány. Obsah baterií je dále cenným zdrojem druhotných surovin.

Nechte si za své autobaterie zaplatit a pomozte životnímu prostředí.